Photography books

Brian W. Coe – De Camera van Daguerre tot nu

Brian W. Coe – De Camera van Daguerre tot nu

Second hand book.

”De Camera” is een boek, dat de geschiedenis van het fototoestel vanaf het prille begin verhaalt. Brian Coe is erin geslaagd met dit boek een historische lijn te trekken naar de hedendaagse model-en formaatvoering. Geen enkele mogelijkheid heeft hij onbenut gelaten om de juiste datum van patentering en/of het op de markt brengen van alle modellen welke in 140 jaar fotografie van enige importantie zijn geweest, te achterhalen. Zonder twijfel kan dit boek met zijn duidelijke illustrering (750 in kleur en zwart/wit) het standaardwerk op dit gebied worden genoemd. Behalve de camera krijgt de ontwikkeling van o.a. sluiters, objectieven, belichtingsmeters en flitsers de nodige aandacht, terwijl ook hier niet wordt afgeweken van de historische lijn die leidt naar moderne vormgeving en compactheid.

 

29

In stock

Additional information